Påmelding

PÅMELDINGSAVGIFT:

J/G 8 kr 1000 pr lag

J/G 9 – 11 kr 1400 pr lag

J/G 12 – J16 kr 1700 pr lag

Hvert 6. påmeldte lag fra samme klubb går gratis ved samlet påmelding.

Påmeldingsavgiften innbetales innen 28. november. Påmeldingen er ikke gyldig før innbetaling har funnet sted. Lag som trekkes senere enn 5. desember vil ikke få påmeldingsavgiften refundert.